Herrgårdarnas historia

Arbete liv och bebyggelse på uppländska herrgårdar
Göran Ulväng

Begreppet herrgård kan fyllas med det mest skilda innebörder beroende på vad man har för bakgrund, geografisk hemvist och historiska kunskaper. För en del människor väcker det ljuva barndomsminnen, för andra kan herrgården stå för orättvisa, fattigdomoch förtryck. Nästan alla har någon sorts relation till herrgårdar.
Men vad var en herrgård egentligen? Och hur fungerade den?
Hur var livet för de anställda på godset, hur framlevde de sina liv och hur bodde de? Och hur var livet för ägarna, där de satt i sina stora hus omgivna av sköna parker? Och hur har herrgårdarna förändrats genom århundraden?
I boken ”Herrgårdarnas historia” berättar historikern Göran Ulväng om den typiska svenska herrgården. Med utgångspunkt från 30 uppländska herrgårdar beskriver han och förklarar hur herrgården har fungerat, sett ut och förändrats under de senaste 350 åren mot bakgrund av vad som har hänt i det omgivande samhället. Här behandlas godset med sina bönder och torpare, herrgården med sitt jordbruk, de anställda drängarna, pigorna och statarna, ekonomibyggnadernas funktioner och utseende, och herrgårdarnas inkomster och utgifter samt hemmet, där familjernas liv beskrivs i såväl vardag som fest, liksom deras ekonomi, släkt- och vänförbindelser, herrgårdarnas arkitektur
och boende. Boken avslutas med en beskrivning av de 30 herrgårdar som legat till grund för studien.
Herrgårdarnas historia


Inbunden

Antal sidor: 512
Format: 165 x 235
Illustrerad, fyrfärg
ISBN: 978-91-86041-04-5

Recensioner:
UNT 27 januari 2009 av Lotta Lille
Enköpingsposten den 29 januari 2009 av Kerstin Maurd
Ena-Håbotidningen nr 36 2009 av Fredrik Gustafsson

Provläs

Acrobat Reader krävs för att läsa boken det är gratis att ladda ner