Sjöö slott - tradition och manifestation

Karl Johan Eklund, Claes Ellehag, Johan Eriksson, Christian Laine, Peter Liljestolpe, Göran Lindahl,
Jan Lisinski, Hans Norman, Göran Ulväng

Sjöö slott är en av stormaktstidens största och mest påkostade anläggningar, tillika en av de bäst bevarade- Alltsedan medeltiden har godset innehafts av adliga afmiljer och landskapet är format genom ett storskaligt jordbruk. Det magnifika stenhuset vid Mälaren med sina åtta flyglar, de stora ekonomibyggnaderna, den vidsträckta parken och de kilometerlånga snörräta alléerna präglar det omgivande landskapet och har lyfts fram som typexempel på den svenska högadelns manifesterande byggenskap.

Sjöö uppfördes under 1670-talet av politikern och hovmannen Johan Gabriel Stenbock i samverkan med Nicodemus Tessin d. ä. och Mathias Spihler. Även Holms kyrka, godsets slottskyrka, uppfördes av Stenbock och har en arkitetur och utformnning som kan sägas illustrera hans syn på sig själv och sin roll för riket.

I denna rikt illustrerade bok presenteras Sjöö slott - en av de viktigaste anläggningarna från vår stormaktstid.

Sjöö Slott

Inbunden
Antal sidor: 170
Format: 210 x 280
Illustrerad, fyrfärg
ISBN: 978-91-86041-01-4

Recensioner:
UNT av Emmali Anséus 17 oktober 2008
UNT den 12 april 2009 av Torgny Nevéus