Synvända idag

Människan sedd som en besjälad varelse får idag stå tillbaka för en helt rationell syn på livet. Utveckling är liktydigt med mer och mer invecklad teknik.

I en rad essäer om människans förhållande till naturen, religionen och vetenskapen, med utgångspunkt i det egna ordet ”synvända”, tar Elisabet Hermodsson här upp sin gamla kamp för livsvärdena. Människan med behov av ett skapande andligt liv måste erkännas.

Frågor om patriarkala kvinnobilder, kvinnoroller och kvinnohistoria behandlas, från brevväxlingen mellan Elin Wägner och Emilia Fogelklou till läsningen av Orestien, med ”det tillåtna modermordet”. Möten med Harry Martinson och Simone Weil, tillsammans med naturlyriska betraktelser, avslutar boken.

Synvända idag är en uppföljning och vidareutveckling av tankar och frågeställningar från författarens tidigare personligt-filosofiska essäistik: Rit och revolution 1968, Synvända 1975, Ord i kvinnotid 1979 samt där världen blir till 2000.

synvända

Inbunden
Antal sidor: 158
Format: 155 x 215
ISBN: 978-91-86041-00-7

Recensioner:
UNT av Bitte Jansson 8 maj 2008 (pdf)
SvD av Paulina Helgeson 19 september 2008
GP av Kajsa Öberg Lindsten 26 juni 2008

Provläs


Acrobat Reader krävs för att läsa boken det är gratis att ladda ner